Zastosowanie osuszaczy kondensacyjnych

  • Usuwanie skutków powodzi i zalań
  • Utrzymywanie klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych
  • Osuszanie pomieszczeń mieszkalnych
  • Osuszanie piwnic i pomieszczeń gospodarczych
  • Osuszanie w przemyśle budowlanym
  • Osuszanie magazynów i archiwów
  • Utrzymywanie wilgotności w muzeach i kościołach
  • Utrzymywanie klimatu na basenach
  • Utrzymywanie wilgotności przy procesach produkcyjnych