pomiary

Oferujemy Państwu pomiary wilgotności wszelkich materiałów, które mogły ulec zawilgoceniu, zalaniu lub też świeżo wybudowanych domów, czy mieszkań. Dobrze wykonane pomiary pozwalają określić skalę szkód, wybrać najlepszą metodę osuszania lub określić etapy osuszania, które okażą się niezbędne w przywracaniu optymalnych warunków wilgotnościowych budynków.

gann_compact_b

Ustalenie skali wilgotności budynku może okazać się również niezbędne i bardzo pomocne przed przystąpieniem do dalszych prac wykończeniowych, szczególnie przed położeniem podłóg, które wymagają szczególnych warunków. Pomiary wilgotności mogą więc uchronić przed koniecznością wymiany podłogi.

Do pomiarów wilgotności wykorzystujemy elektroniczny instrument, niemieckiej produkcji firmy Gann, model Compact B. Służy on do bezinwazyjnego badania poziomu wilgotności ścian, stropów i podłóg wykonanych z cementu, betonu lub gipsu. Jest idealnym przyrządem do oceny dojrzałości tynków lub posadzek (jastrychów) przed położeniem wszelkiego rodzaju pokryć takich jak farby, płytki, panele lub podłogi drewniane. Poziom wilgotności jest mierzony do głębokości 20-40mm materiału, wykorzystując metodę opartą na stałej dielektrycznej (zasada pomiaru wysokich częstotliwości). Stopień zawilgocenia jest odczytywany na wyświetlaczu LCD. Wartość ta odpowiada wilgotności względnej materiału i zależy od rodzaju materiału wg. poniższej tabeli:

 

Rodzaj podłoża Wartość na wyświetlaczu Wartość wilgotności względnej [%] * Stopień zawilgocenia
gipsowe 0…35 0…0,3 suchy
36…60 0,3…1,6 wilgotny
61…100 1,6…3 mokry
cementowe 0…25 0…1 bardzo suchy
26…50 1…2 suchy
51…75 2…3,3 wilgotny
76…100 3,3…4,5 mokry

* mierzona metodą CM (karbidową)

 

Dopuszczalna wilgotność podłoża przed montażem:

Układanie parkietu, mozaiki, deski barlineckiej, itp.:

  • 2% dla posadzki (jastrychu) cementowej
  • 0,5% dla posadzki (jastrychu) anhydrytowej gipsowej

Tapetowanie, malowanie, układanie glazury

  • 4% dla tynków cementowo-wapiennych
  • 1% dla tynków gipsowych

Nakładanie tynku gipsowego lub gładzi gipsowej

  • 2,5…3% na konstrukcjach żelbetowych, podłożach cementowych

Oferujemy pomiary wilgotności na terenie Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska.